T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
BĠLĠġĠM BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI
2014 – 2015 Bahar Yarıyılı
BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ-II
2 ECTS Kredisi
2014-2015 Bahar Yarıyılı
BIL152
Lisans
Teorik: 1 s/hafta
Uygulama: 2s/hafta
3 saat/hafta
Zorunlu
Türkçe
ĠletiĢim: Uzman Ahmet USTA
e-posta: [email protected]
Dersin Genel Amacı
Bu ders sonunda öğrenciler, masaüstü yayıncılık programı (ms publisher), veri sorgulama programı (ms
access), web teknolojileri ve blogger ile sayfa tasarımı, temel ses ve görüntü kavramları, e-posta programları
(outlook), sosyal ağlar ve sosyal medya kavramları, e-portal uygulamaları ve bilgisayar ve internet güvenliğini
bilir.
Ders Ġçeriği
Masaüstü yayıncılık programı (MS Publisher) ile kartvizit, broşür ve kartpostal yapabilmek, veri sorgulama
programı (MS Access) ile tablolar üzerinde çalışabilmek. Form tasarımlar vasıtasıyla tabloya veri
girebilmek, belli kriterler doğrultusunda sorgular oluşturabilmek. Web teknolojiler ile blogger üzerinde sayfa
tasarımı yapabilmek ve sayfa üzerinde değişiklikler yapabilmeyi sağlamak, temel ses ve görüntü (photoshop)
kavramları ile resim ve ses dosyaları üzerinde çalışabilmek, e-posta programları (outlook) ile e-posta gönderme,
iletileri yönetme, düzenleyebilmeyi sağlamak, sosyal ağlar ve sosyal medya ile sosyal ağların önemini ve
güvenli kullanımını sağlamak, e-portal uygulamaları ile e-öğrenme kavramının gelişimini ve bileşenlerini
öğrenmek.
Öğretim Elemanı
Ofis
Ofis Saatleri
Telefon
E-Posta
Sınıf
Ders Saatleri
Ders Kitabı
ÖnkoĢul
Ders Notları
Ahmet Usta
Kültür Merkezi / (No:414)
Salı 13.00 – 17.00
[email protected]
Bilişim Laboratuvarı (No:412)
Perşembe 09:00 -12:00
Bilgisayar I - II (Temel Bilgi Teknolojileri) / Seçkin Yayınevi
Yrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA
Yok
http://akademik.maltepe.edu.tr/~ahmetusta/
YOKLAMA VE DERSE KATILIM


Derslere katılmak zorunludur. Zamanında sınıfta olmalısınız.
Derste sorular sormanız ve tartışmalara katılmanız beklenmektedir.
Derse en az %70 oranında katılmalısınız. Aksi halde dersten kalırsınız. (Sınavlara girme hakkınız
olmayacaktır.)
SINAVLAR
Vize ve Final olmak üzere iki yazılı sınav olacaktır.
NOT DEĞERLENDĠRMESĠ
Not değerlendirmesi aşağıdaki gibi olacaktır:
Vize:
30% [yazılı sınav] + 10% lab uygulamaları
Final:
50% [yazılı sınav] + 10% lab uygulamaları
Haftalar
TartıĢılacak/ĠĢlenecek Konular
1. Hafta
Ders Tanıtımı, syllabus içeriğinin incelenmesi, derse giriş ve publisher programı
şablonlarının incelenmesi.
2. Hafta
Publisher, Masaüstü yayıncılık şablon türlerini kullanma, hızlı broşür, kartpostal, takvim
oluşturma, kaydetme
3. Hafta
Publisher, kapsamlı bir broşür ve kartvizit uygulama projesi.
4. Hafta
Access, programa giriş, veritabanı ve veritabanı yönetim sistemi kavramları.
5. Hafta
Access’te bir veritabanı oluşturma, kaydetme. Tablo oluşturma ve ilişkilendirme, form
oluşturma. Formlarla veri girişi.
6. Hafta
Access’te sorgu ve rapor oluşturma ve dış veri aktarımı.
7. Hafta
Web teknolojileri ve blogger ile sayfa tasarımı oluşturma.
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Temel ses ve görüntü kavramları, Animasyon ve efekt uygulamalarının incelenmesi.
10. Hafta
Görüntü oluşturma, açma ve değiştirme. Katman kavramı, görüntü seçim işlemleri
11. Hafta
E-posta programları: E-posta kullanma, adres defteri düzenleme, e-posta iletilerini yönetme,
özelleştirme ve düzenleme, toplantıları zamanlama ve yönetme
12. Hafta
Sosyal ağlar ve sosyal medya kavramları. Sosyal ağların önemini ve güvenli kullanımı,
13. Hafta
e-Portal uygulamaları ve kullanım alanları.
14. Hafta
Bilgisayar ve İnternet Güvenliği, Verilerin yedeklenmesi
Download

BIL 152-DERS IZLENCESI