ŞUBAT AYI BORDROSU İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLARA ÖRNEKLER
ÖRNEK 1:
Ay içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün olduğuna
bakılmaksızın (ayın 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak Kuruma
bildirilecektir.
Şubat ayının tamamında çalışan sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak Kuruma
bildirilecektir.
ÖRNEK 2:
A şirketi işyerinde iki yıldır çalışmakta olan bir sigortalı 2015 yılı Şubat ayında 8 gün ücretsiz izine
ayrılmıştır.
Bu sigortalıların Şubat ayında Kuruma bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı, Şubat ayını
oluşturan 28 günden ücretsiz izin kullanılan 8 günün eksiltilmesi sonucunda 20 gün olarak Kuruma
bildirilecektir.
ÖRNEK 3:
İşyerinde çalışan sigortalı A, 05 Şubat 2015 tarihinde işe başlamıştır.
Sigortalının 05 Şubat 2015 tarihinde işe girmiş olması nedeniyle oluşan 4 eksik gün Şubat ayını
oluşturan 28 günden eksiltilmesi sonucunda bulunan 24 gün, prim ödeme gün sayısı olarak Kuruma
bildirilecektir.
ÖRNEK 4:
İşyerinde 05 Şubat 2015 tarihinde işe başlayan bir sigortalı aynı ay içinde 5 gün ücretsiz izine
ayrılmıştır.
Sigortalının 05 Şubat 2015 tarihinde işe girmiş olması nedeniyle oluşan 4 günlük eksik gün ve ücretsiz
izinde geçen 5 günün toplamından oluşan 9 günün Şubat ayını oluşturan 28 günden eksiltilmesi
sonucunda bulunan 19 gün, prim ödeme gün sayısı olarak Kuruma bildirilecektir.
ÖRNEK 5:
İşyerinde çalışan sigortalı A, 25 Şubat 2015 tarihinde işten ayrılmıştır.
Sigortalının 25 Şubat 2015 tarihinde işten ayrılmış olması nedeniyle oluşan 3 günlük eksik gün Şubat
ayını oluşturan 28 günden eksiltilmesi sonucunda bulunan 25 gün, prim ödeme gün sayısı olarak
Kuruma bildirilecektir.
ÖRNEK 6:
İşyerinde 01 Şubat 2015 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı, 28 Şubat 2015 tarihinde işten
ayrılmıştır.
Sigortalı şubat ayının ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrıldığı için Kuruma tam ay yani 30 gün,
prim ödeme gün sayısı olarak bildirilecektir.
Download

ŞUBAT AYI BORDROSU İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLARA