İSLAM’DA DÖRT TAİFE: SÛNNÎ, SELEFÎ, SUFÎ, ŞİA
SÛNNÎ: KUR’AN-I KERİME İNANAN VE KUR’ANI KERİMİN ALLAH CELLE CELLELUH’UN KELAMI
OLDUĞUNA VE RABBİMİZİN KATINDAN VAHİY MELEĞİ ARACILIĞI İLE PEYGAMBER
EFENDİMİZ MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZE VAHY
OLUNDUĞUNA İNANAN, KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMUŞ OLDUĞUNA VE TAHRİF
OLMADIĞINA İNANAN, PEYGAMBER EFENDİMİZ MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU
ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZİN SÜNNETİ İLE AMEL EDEN, DÖRT HÜLEFÂ-U RAŞİDİ’NİN HAK
OLDUĞUNA, ONLARA KARŞI SEVGİ VE HÜRMETTE KUSUR ETMEMEYE İNANAN, BÜTÜN
SAHÂBE-İ KİRAM’A KARŞI SEVGİ VE HÜRMET BESLEYEN, ONLARA KARŞI DİL UZATANLARDAN
UZAK OLAN, KUR’ANI- KERİM, EFENDİMİZİ MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VE
SELLEM’İN SÜNNETİ VE ASHABI KİRAM EFENDİMİZİN SÜNNETTİ İLE AMEL EDEN KİŞİLERE
SÛNNÎ DENİLMEKTEDİR.
ÎTİKÂDİ OLARAK, ALLAH CELLE CELALUH’E, MELEKLERİNE, PEYGAMBERLERİNE, KADER’E,
HAYIR VE ŞERR’E, ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEYE,KABİR AZABININ HAK OLDUĞUNA,YÜCE
RABBİMİZİN MUKADDES SIFATLARININ HAK OLDUĞUNA,CENNETİN HAK,CEHENNEMİN HAK
OLDUĞUNA,ALLAH AZZE VE CELLE’YE HİÇBİR ŞEYİN BENZEMEDİĞİNE İNANAN KİŞİLERE
SÛNNÎ DENİR.
SELEFİ: KELAM ÂLİMLERİ NEZDİNDE KULLANILDIĞINDA, BÜTÜN TARİFLER SAHABE, TABİÎN VE
TEBEİ TABİÎN KAVRAMI ETRAFINDA ŞEKİLLENMEKTEDİR.
GÜNÜMÜZDE KENDİSİNİ “SELEFİ” OLDUĞUNU İDDİA EDENLER İSE; KUR’AN- KERİM VE
HADİSLERDEN BİR KAÇINI EZBERLEYİP, KENDİ AKILLARINA GÖRE YORUM YAPMAKTADIRLAR.
KENDİ FİKİR, DÜŞÜNCE DÜNYASINA AYKIRI OLAN KİŞİLERİ TEKFİR ETMEKTEN GERİ
DURMAYIP, ONLARI ÖLDÜRMEYE KADAR GİTMİŞLERDİR. SIRF BU DÜŞÜNCEDEN DOLAYI IRAK,
ŞAM’DA SÛNNÎ OLMASINA KARŞI ÖLDÜRÜLEN BİRÇOK ÂLİM BULUNMAKTADIR.
SÛFÎ: TASAVVUF; KUR’AN- I KERİM, EFENDİMİZ MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ
VE SELLEMN EFENDİMİZİN SÜNNETİNE, ASHÂB-I KİRAM EFENDİLERİMİZİN SÜNNETİNE BAĞLI
OLARAK, NEFİSLERİN TERBİYESİ, AHLÂKIN GÜZELLEŞTİRİLMESİ, SÂFİ BİR OLGUNLUĞA
ULAŞTIRILARAK DÜNYA VE AHÎRETTE SAADETE ERİŞMESİ DİYE TANIMLAYABİLİRİZ.
GÜNÜMÜZDE KENDİLERİNİN KERAMET EHLİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN, SÖZDE TASSAVVUF
EHLİ KİŞİLERİN, KERAMETİ GÖRÜLSE BİLE EĞER KUR’AN-I KERİM VE SÜNNETTEN İSELER BU
KİŞİLERİN TASAVVUF İLE İLGİLERİ YOKTUR. ESAS KERAMET SIRAT-I MÜSTAKİMDEN
AYRILMAMAKTIR.
İBN TEYMİYYE “FETAVA” ADLI ESERİNDE KUR’AN- KERİM’E, EFENDİMİZ MUHAMMED
MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZİN SÜNNETİNE, ASHABI KİRAM
EFENDİLERİMİZİN SÜNNETİNE BAĞLI OLAN KİŞİLERİ İSTERSE “SÛFΔ İSTERSE BAŞKA BİR
İSİMLE İSİMLENDİRİLMESİNİN BİR SORU TEŞKİL ETMEDİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR. ABDULKADİR
GEYLANİ HAZRETLERİNİ ZAMANININ EN BÜYÜK ÂLİMİ OLARAK BELİRTMEKTEDİR.
ŞİA: KENDİLERİNİ SÖZDE HZ.ALİ RADIYALLAHU ANH’I SEVEN KİŞİ OLARAK ATFEDEN FAKAT
YAŞANTI VE AMELLERDE, HZ.ALİ RADIYALLAHU ANH’DAN UZAK OLAN, EHLİ BEYT VE BİRKAÇ
SAHABİ HARİCİNDEKİ DİĞER BÜTÜN SAHABİLERİ TEKFİR EDEN, HZ.ÖMER, HZ.EBUBEKİR,
HZ.AYŞE, HZ.HAFSA RADIYALLAHU ANHUMA’YA KARŞI ÖZELLİKLE KİN BESLEYEN KİŞİLERDİR.
KUR’AN- I KERİMİN TAHRİF OLDUĞUNA, KORUNMUŞ OLMADIĞINA, KENDİ İNANIŞLARINA
GÖRE 12.İMAMIN ZUHUR ETMESİYLE ESAS MUSHAFI GETİRECEĞİNE İNANIRLAR. MUT’A
NİKÂHININ YANİ ZİNÂNIN CAİZ OLDUĞUNA VE BUNU KABUL ETMEYENİN ZINDIK OLDUĞUNA
İNANIRLAR. TAKİYYE, ÖNEMLİ İNANINŞLARININ ARASINDA GELİR. ŞİA İMAMLARINA, HZ.ALİ
R.A’IN NEDEN KIZINI HZ.ÖMER R.A İLE EVLENDİRİĞİ SORULDUĞU ZAMAN, KENDİLERİ “HZ. ALİ
R.A’IN H.Z ÖMER R.A’NIN EVLENDİKTEN SONRA ÖLECEĞİNİN BİLDİĞİ İÇİN TAKİYYE
YAPTIĞINI” İDDİA ETMEKTEDİRLER. KENDİLERİ 12 İMAM DİYE ADLANDIRDIKLARI VE BU
İMAMLARIN MASUM OLDUKLARINI, ALLAH’IN RUHUNUN ONLARIN BEDENİNDE YER
ALDIKLARINA, ONLARIN MAKAMLARINA MELEKLERIN DAHİ ERİŞEMEYECEĞİNE
İNANMAKTADIRLAR. GÜNÜMÜZDE İRAN’DA BULUNAN MANEVİ LİDERLERİNİN DE MASUM
OLDUĞUNA VE VELİ OLDUĞUNA İNANMAKTADIRLAR. EHLİSÜNNETE MENSUB BİR KİŞİ İLE
EVLENMENİN YASAK OLDUĞUNA VE ONLARIN KÂFİR OLDUĞUNA İNANIRLAR. BU SEBEBLE DE
BULUNDUKLARI YERLERDE EHLİSÜNNETE KARŞI SAVAŞ AÇMIŞLARDIR. IRAK, SURİYE, YEMEN
VE DİĞER BÖLGELERE ÖZELLİKLE SÛNNÎLERE KARŞI SAVAŞMAK İÇİN BİR ÇOK ASKER
GÖDERMİŞLERDİR. AMERİKA’NIN IRAK İŞGALİ SIRASINDA AMERİKA İLE İŞBİRLİĞİ YAPIP
ORADA BULUNAN SÜNNÎLERİ KATLETMİŞLERDİR. ŞUANDA SURİYE ÖLDÜRÜLEN 700.000 DEN
FAZLA SÜNNİ KARDEŞİMİZİ ÖLDÜRMÜŞLERDİR. HALA SURİYEYE ASKER GÖNDERİP,
YAPTIKLARI ZÜLÜMLERE DEVAM ETMEKTEDİRLER.
HZ.ÖMER RADIYYALLAHU ANH’I ŞEHİD EDEN LU’LU DENİLEN ATEŞ PERESTİN ŞUANDA
MEZARI İRAN’DA BULUNMAKTADIR. ŞİÎ’LER BU MEZARIN HZ. ÖMER RADIYALLAHU ANH’I
ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VE HZ. ÖMER ZAMANINDA PERS İMPARATORLUĞU YIKILDIĞI İÇİN
ÖZELLİKLE HZ.ÖMER’E KARŞI AYRI BİR KİNLERİ VARDIR. BU SEBEBPLE BU MEZARIN KUTSAL
OLDUĞUNA İNANMAKTADIRLAR. MEZARINI TÜRBE HALİNE GETİRİP, ZİYARET
ETMEKTEDİRLER. HZ.AYŞE R.A’YA KARŞI LANET ETMEK İÇİN ÖZEL GÜNLER TERTİP
ETMEKTEDİRLER.
ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Download

İSLAM`DA DÖRT TAİFE: SÛNNÎ, SELEFÎ, SUFÎ, ŞİA