12. SINIFLARIN SINAV TARİHLERİ
Dersin adı
I.
Yazılı
II.
Yazılı
Ortak sınav
Dil ve Anlatım
6.4.2015 Pazartesi 4.ders
4.5.2015 Pazartesi 6. ders
13.5.2015
Türk Edebiyatı
9.4.2015 Perşembe 3. ders
6.5.2015 Çarşamba 6. ders
11.5.2015
Çağdaş Türk ve
Dünya Tarihi
(2saat)
10.4.2015 Cuma 2. ders
7.5.2015 Perşembe2.ders
12.5.2015
Coğrafya
9.4.2015 Perşembe 6. ders
5.5.2015 Salı 6. ders
12.52015
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
6.4.2015 Pazartesi 2. ders
6.5.2015 Çarşamba 2. ders
15.5 2015
Mantık
7.4.2015Salı 6. ders
5.5.2015 Salı 2. ders
13.5.2015
Matematik
8.4.2015Çarşamba2. ders
4.5.2015 Pazartesi 4. ders
12.5.2015
Geometri
13.4.2015 Pazartesi 6.ders
8.5.2015 Cuma 4.ders
11.5.2015
Fizik
10.4.2015 Cuma 6. ders
5.5.2015 Salı 4. ders
13.5.2015
Astronomi ve
uzay bil.
6.4.2015 Pazartesi 6. ders
4.5.2015Pazartesi 2. ders
14.5.2015
Kimya
14.4.2015 Salı 3. ders
6.5.2015 Çarşamba 4. ders
11.5.2015
Biyoloji
7.4.2015 Salı3. ders
7.5.2015Perşembe 4.ders
13.5.2015
İngilizce
14.4.2015 Salı 6. ders
7.5.2015Perşembe 6.ders
14.5.2015
Trafik ve ilk
yardım
13.4.2015 Pazartesi2.ders
8.5.2015 Cuma 2. ders
15.5.2015
Almanca
8.4.2015 Çarşamba 6. ders
8.5.2015 Cuma 6. ders
13.5.2015
Matematik 12 G
8.4.2015 Çarşamba 2. ders
4.5.2015 Pazartesi4 ders
12.5.2015
Güneri YILDIZ
Selahattin ŞENGÜL
H. Hüsnü TÜMEN
Nida GÜNDÜZ
Yusuf ÖZDEMİR
Nurettin AYAZOĞLU
Kemal ÖZERDEM
Ahmet ŞEKEROĞLU
Fatih Mehmet ÇELİK
Aydın TACER
Meral UÇAR
Gül YAKUPHANOĞLU
Suat ULUDAĞ
Selahattin AKDAĞ
11. SINIFLARIN SINAV TARİHLERİ
Dersin adı
I.
Yazılı
II.
Yazılı
Ortak sınav
Dil ve Anlatım
10.4.2015 Cuma 6.Ders
22.5.2015 Cuma 4. ders
3.6.2015
Türk Edebiyatı
8.4.2015 Çarşamba 4.ders
20.5.2015 Salı 4. ders
3.6.2015
Felsefe
9.4.2015 Perşembe 2.ders
21.5.2015 Perşembe 2. ders
2.6.2015
Coğrafya
7.4.2015 Salı 4.ders
18.5.2015 Pazartesi 2.ders
2.6.2015
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
6.4.2015 Pazartesi 5.ders
26.5.2015 Salı 2.ders
4.6.2015
Sosyoloji
13.4.2015 Pazartesi 6.ders
26.5.2015Salı 2.ders
4.6.2015
Matematik
10.4.2015 Cuma 4. Ders
22.5.2015 Cuma 6.ders
4.6.2015
Geometri
15.4.2015 Çarşamba 6.ders
25.5.2015 Pazartesi 4.ders
3.6.2015
Fizik
14.4.2015 Salı 4. ders
26.5.2015 Salı 4.ders
5.6.2015
T.C İnkılap
Tarihi ve
Atatürkçülük
7.4.2015 Salı 2. Ders
18.5.2015 Pazartesi 4.ders
1.6.2015
Kimya
13.4.2015 Pazartesi 4.ders
27.5.2015Çarşamba 2.ders
Biyoloji
9.4.2015 Perşembe 6.ders
21.5.2015 Perşembe6.ders
İngilizce
15.4.2015 Çarşamba 2,ders
27.5.2015 Çarşamba 6. ders
5.6.2015
Tarih
6.4.2015 Pazartesi 2.ders
25.5.2015 Pazartesi2.ders
4.6.2015
Almanca
8.4.2015 Çarşamba 6.ders
20.5.2015 Salı 6. ders
2.6.2015
Hz.
Muhammedin
(s.a.v.) hayatı
7.4.2015 Salı 6.ders
18.5.2015 Pazartesi 6.ders
1.6.2015
Proje Hazırlama
6.4.2015 Pazartesi 4ders
25.5.2015 Pazartesi6.ders
1.6.2015
İşletme
14.4.2015 Salı 6.ders
27.5.2015 Çarşamba 4. ders
5.6.2015
4.6.2015
2.6.2015
Güneri YILDIZ
Selahattin ŞENGÜL
H. Hüsnü TÜMEN
Nida GÜNDÜZ
Yusuf ÖZDEMİR
Nurettin AYAZOĞLU
Kemal ÖZERDEM
Ahmet ŞEKEROĞLU
Fatih Mehmet ÇELİK
Aydın TACER
Meral UÇAR
Gül YAKUPHANOĞLU
Suat ULUDAĞ
Selahattin AKDAĞ
10. SINIFLARIN SINAV TARİHLERİ
Dersin adı
I.
Yazılı
II.
Yazılı
Ortak sınav
Dil Anlatım
13.4.2015 Pazartesi 2. ders
26.5.2015 Salı 2.ders
4.6.2015
Astronomi ve
uzay bil.
13.4.2015 Pazartesi 4. ders
21.5. 2015 Perşembe 2. ders
3.6.2015
7.4.2015 Salı 2. ders
18.5.2015 Pazartesi 6.ders
1.6.2015
Türk Edebiyatı
27.5.2015 Çarşamba 3. ders
Kimya
14.4.2015 Salı4.ders
Coğrafya
10.4.2015 Cuma 5.ders
25.5.Pazartesi 2.ders
4.6.2015
14.4.2015 Salı 2.ders
21.5.2015 Perşembe 4.ders
2.6.2015
7.4.2015 Salı 7.ders
20.5.2015 Çarşamba 2.ders
1.6.2015
Matematik
8.4.2015 Çarşamba 3. ders
22.5.2015 Cuma 4. ders
3.6.2015
Hz.
Muhammedin
(s.a.v.) Hayatı
14.4.2015 Salı 6.ders
22.5.2015 Cuma 6.ders
3.6.2015
Fizik
6.4.2015 Pazartesi 4. ders
20.5.2015 Çarşamba 6.ders
2.6.2015
Almanca
9.4.2015 Perşembe 6.ders
25.5.2015 Pazartesi6.ders
4.6.2015
Biyoloji
9.4.2015 Perşembe2.ders
26.5.2015 Salı 4.ders
4.6.2015
İngilizce
13.4.2015 Pazartesi 6.ders
21.5.2015 Perşembe 7.ders
2.6.2015
Tarih
8.4.2015 Çarşamba 7.ders
27.5.2015 Çarşamba 5.ders
5.6.2015
6.4.2015 Pazartesi 6.ders
18.5.2015 Pazartesi 2.ders
1.6.2015
10.4.2015 Cuma 2.ders
25.5.2015 Pazartesi 4.ders
3.6.2015
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Demokrasi ve
insan Hakları
Temel Dini
Bilgiler
Bilgi ve İletişim
Teknolojisi
5.6.2015
Güneri YILDIZ
Selahattin ŞENGÜL
H. Hüsnü TÜMEN
Nida GÜNDÜZ
Yusuf ÖZDEMİR
Nurettin AYAZOĞLU
Kemal ÖZERDEM
Ahmet ŞEKEROĞLU
Fatih Mehmet ÇELİK
Aydın TACER
Meral UÇAR
Gül YAKUPHANOĞLU
Suat ULUDAĞ
Selahattin AKDAĞ
9. SINIFLARIN SINAV TARİHLERİ
Dersin adı
I.
Yazılı
II.
Yazılı
Ortak sınav
Dil ve Anlatım
13.4.2015 Pazartesi 6. ders
27.5.2015 Çarşamba 3.ders
5.6.2015
Türk Edebiyatı
6.4.2015 Pazartesi 4. ders
21.5.2015 Perşembe 2.ders
2.6.2015
Kimya
14..4.2015 Salı 6.ders
26.5.2015 Salı 6.ders
4.6.2015
Coğrafya
6.4.2015 Pazartesi 6. ders
26.5.2015 Salı 3.ders
5.6.2015
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
7.4.2015 Salı 2.ders
25.5.2015 Pazartesi 3.ders
4.6.2015
Sağlık Bilgisi
10.4.2015 Cuma 6.ders
18.5.2015 Pazartesi 6.ders
1.6.2015
Matematik
8.4.2015 Çarşamba 4. ders
22.5.2015 Cuma 4.ders
3.6.2015
Hz.
Muhammedin
(s.a.v.) Hayatı
7.4.2015 Salı 4.ders
20.5.2015 Çarşamba 2.ders
1.6.2015
Fizik
10.4.2015 Cuma 2.ders
25.5.2015 Pazartesi 5.ders
3.6.2015
Almanca
9.4.2015 Perşembe 3. ders
20.5.2015 Çarşamba 6. ders
2.6.2015
8.4.2015 Çarşamba6. Ders
18.5.2015 Pazartesi 2.ders
1.6.2015
Biyoloji
13.4.2015 Pazartesi 2. ders
27.5.2015 Çarşamba 7.ders
5.6.2015
İngilizce
14.4.2015 Salı 4. ders
21.5.2015 Perşembe 5.ders
2.6.2015
Tarih
9.4.2015 Perşembe 6.ders
22.5.2015 Cuma 7.ders
3.6.2015
Müzik
Güneri YILDIZ
Selahattin ŞENGÜL
H. Hüsnü TÜMEN
Nida GÜNDÜZ
Yusuf ÖZDEMİR
Nurettin AYAZOĞLU
Kemal ÖZERDEM
Ahmet ŞEKEROĞLU
Fatih Mehmet ÇELİK
Aydın TACER
Meral UÇAR
Gül YAKUPHANOĞLU
Suat ULUDAĞ
Selahattin AKDAĞ
Download

12. sınıfların sınav tarihleri