I'.
('
.
ITAKII{K(')\' t}tlt.t.t)i., B,t;;K.\NI.t(il
Ylzr iSlcri l\lrrtlilrlti!i,
( it,
SrL,,'r :tll9l23()6.7j0 l0r ,'
K,r.ru :.llilgi bclgc tllr,rpleri.
( I )er I te
Il:i
: -l[rr'0]t,'2015 tarih
i
IS-IANBI,IL, \ \t,II,ICiI
rd ar r k I\,1 ulh as,: I rr: M iid i.irl ii guine
I
re 3i] I savrlr
t
razrnr;2.
illti 1'azrnrz uer. gi: irttal ve fchircilik N'lrrrlurlugL:rni.in 29.0.l.2015 tarih ve'y'.8,:f :;i.rrlr
''Bakrtkijr ll,;csirrin tanranrr sijz konusir vazrnrzda bahsedilen talnrrna u,;du.lrr. sii.z
r:t;,:tstncla
ktlrusu alanlartn dtqrnclt vLl"rtlaSnra olnurvarr rnahlLl r e rtra,hallcrin bulunntadr!r" bil Jii'iluri5rir.
Ililgi ve g.ercginialz
eclerinr.
7
./!
I -i \''" l)''
lhsrn Bahrli ItEI-1, EI.i
Ba;kan a.
Bagkan tiarc rr.rr:rsr
Irli
:Iade:t.
'\,\\. 'r ,l '---)"
i
r.i.rir:: liji,irlr,
,J
1/l
/'l","-/'
i!,
ii
,4r.
l;3lrt, g;i,.'l'$ i 1r;l;.rt !ln t$;lllrr.
;*rj. t:,..,."1.."..r';}ii"l | ^,.
liii ;r.1; i
1..
l'
i. rl :lr i \' ,.,, g.i,:;ltfl
iar;';rlra [iCri lein l,.l$r
:
\ , '.,J--/
fl
i',
ir.it;11.r1,. \ .r('l.ll
-
\\
\ \"'^'
,,'\I
\--
tl
-
,
Download

Bakırköy