Download

Vliv teplotních šoků na únavu materiálu částí tlakových zařízení