Download

Okulumuzun 770 m² arsası 1970 yılında köy tüzel kişiliğince