Download

Feragat etmek isteyen öğretim elemanlarının feragatleri alınır