Download

10. l. Büyük dolaşımda oksijence fakir kan kalbin sol kulakçığma