Download

Utváření prostředí krajiny je kontinuální proces, kde „příroda je