Download

Alipaşa Uygulama imar Planının plan notlannda yapılan plan notu