Download

574 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı