Download

Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením