Download

Pozitif iki tam sayının toplamı pozitif bir tam sayıdır. Örnekle