Download

Oran kavramını açıklar. Buzdolabımızda 40 tane meyve vardır. Bu