Download

Belirli bir şekli olan maddelere katı madde denir. Katı