Download

2014 Birinci Çeyrek Sonuçları, Telekonferans Toplantı