Download

1. Spoj větu se správným obrázkem. Šnek leze pomalu