Download

Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego