Download

IP setlerde en az 2 satır, 128 x 32 karakterlik ekran o