Download

Zápis ze schůze studentského parlamentu dne 4.1.2016