Download

1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Zatemnění