Download

Jan 5:2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný