Download

Üretim Tesisleri Bölgesel Bağlantı Kapasite Raporu, 2019