Download

(ösym) puanına göre üniversitemize yatay geçişi kabul edilen yedek