Download

İ LAN 04/12/2015 tarih, 3329 sayılı Konya Kültür Varlıklarını Koruma