Download

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin