Download

2016 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları belirlendi.