Download

Toplam üretimdeki yabancı kontrol oranı %13,6 Yabancı