Download

1957, Evkaf ve Vakıflar (Mülhak Vakıflar) Nizamnamesi 1955