Download

Amortisman oranlarını değiştiren VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.