Download

dik kesme modelinde üçüncü deformasyon bölgesi kuvvetlerinin