Download

1881: Selanik`te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye`ye girdi ve Kemal adını