Download

Soru 3- Dönen tel üzerinde bir boncuk M kütleli bir boncuk takıldığı