Download

1-Aşağıdaki sözcüklerin üçüyle anlam bakımından bir grup