Download

kirazlıdere mahallesi ada 779, parsel 84`de belediye başkanlığına