Download

Tanrı-Doğa İlişkileri Bağlamında Metafiziksel Fail Neden: İbn Sina