Download

1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların