Download

200 bin mermiyle Türkiye`ye geliyorlardı