Download

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36 (14.04.2015)