Download

arsa bedeli karşılığı kat karşılığı inşaat işi yaptırılacaktır.