Download

2015 yılı akaryakıt alımı ihalesi teknik şartnamesi