Download

MADDE 36- (1) Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığının