Download

rın vekili sıfatıyla devlet işlerini yürüten vezirin (yuğruş) ba