Download

6623 sayılı Türk Havayolları Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin