Download

Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi.