Download

3885 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin