Download

1 PEKİŞTİRİCİ SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının