Download

2015/4. geçici vergi dönemi ıçın uygulanacak yabancı para değerleri