Download

K. Gözler, 5651 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi